Trang Sức Bar(Jewelry Bar)

Móc khóa Cần Pha Cafe

120,000 đ

Mã SP: PK 01

Móc khóa Máy Xay Cafe

120,000 đ

Mã SP: PK 02

Móc khóa Tamper

120,000 đ

Mã SP: PK 03

Móc khóa Máy Pha Cafe Mẫu 2

120,000 đ

Mã SP: PK 04

Móc khóa Shacker

120,000 đ

Mã SP: PK 05

Móc khóa Máy Xay Cafe Mẫu 3

120,000 đ

Mã SP: PK 06

Móc chìa khóa Tamper inox

120,000 đ

Mã SP: PK 07

Móc khóa ca đánh sữa inox

120,000 đ

Mã SP: PK 09

Móc khóa cần pha cf inox vàng

120,000 đ

Mã SP: PK 10

Móc khóa cần pha cf hoa văn

120,000 đ

Mã SP: PK 11

Móc khóa ấm đun inox

120,000 đ

Mã SP: PK 12

Dây Chuyền Tamper Đầu Lâu

350,000 đ

Mã SP: PK 13

Dây Chuyền Cần Pha Cafe

250,000 đ

Mã SP: PK 14

Dây Chuyền Cần Pha Cafe 3 món

380,000 đ

Mã SP: PK 15

Nút Gài Áo Hình Ấm Nước

50,000 đ

Mã SP: PK 16

Nút Gài Áo Drip Brewed Coffee

50,000 đ

Mã SP: PK 18

Nút Gài Áo Phểu Tiamo

50,000 đ

Mã SP: PK 19