Bình Xịt Kem (Whipping Cream)

Bình Xịt Kem ISI 0.5L/ 1L

2,450,000 đ

Mã SP: W 1

Bình Xpress whip ISI 1L

7,500,000 đ

Mã SP: W 2

Bình Siphon Soda

1,700,000 đ

Mã SP: W 3

Gas Kem ISI

220,000 đ

Mã SP: W 4

Bình Xịt Whip - it 0.5L/ 1L

2,000,000 đ

Mã SP: W 6

Bình Kem Whip - it Trắng 0.5L/ 1L

1,500,000 đ

Mã SP: W 7

Bình Soda Siphon 1l

1,500,000 đ

Mã SP: W 9

Bình Xịt Cheef - Master 0.5L

1,900,000 đ

Mã SP: W 10

Bình Xịt Cheef - Master 1L

2,100,000 đ

Mã SP: W 11

Đầu Xịt Kem ISI

150,000 đ

Mã SP: W 12

Đầu Xịt Kem Mosa / Whip-it

120,000 đ

Mã SP: W 13