Bình Xịt Kem (Whipping Cream)

Bình Xịt Kem ISI 0.5L

2,500,000 đ

Mã SP: W 1

Bình Xịt Kem ISI 1L

2,700,000 đ

Mã SP: W 1A

Bình Xpress whip ISI 1L

7,500,000 đ

Mã SP: W 2

Bình Siphon Soda ISI

2,150,000 đ

Mã SP: W 3

Gas Kem ISI

125,000 đ

Mã SP: W 4

Gas Soda ISI

125,000 đ

Mã SP: W 5

Bình Soda Siphon 1l

1,500,000 đ

Mã SP: W 9

Đầu Xịt Kem ISI

150,000 đ

Mã SP: W 12

Đầu Xịt Kem Mosa / Whip-it

120,000 đ

Mã SP: W 13

ỐNG ĐỰNG GAS NHÔM

200,000 đ

Mã SP: W 16

ỐNG ĐỰNG GAS INOX

250,000 đ

Mã SP: W 17

BÌNH NITRO WHIP COFFEE 1 LÍT

3,650,000 đ

Mã SP: W 17

Gas Nitro Whip ISI

260,000 đ

Mã SP: W 19