Nguyên Liệu Pha Chế

Đào Ngâm El Greco (820G)

55,000 đ

Mã SP: NL3

Vải Ngâm

55,000 đ

Mã SP: NL 4

Bột Matcha Đài 500gr

375,000 đ

Mã SP: NL 5

Bột Ca Cao

250,000 đ

Mã SP: NL 6

Bột kem béo S-Creamer

70,000 đ

Mã SP: NL 7

Bột Frappe Smoothies Mix 1Kg

150,000 đ

Mã SP: NL 9

AGAVE SYRUP

250,000 đ

Mã SP: NL 10

Trà Đào Gói Cozzy

30,000 đ

Mã SP: NL 11

Kem béo Rich 454g

28,000 đ

Mã SP: NL 12

Kem béo Rich 907g

70,000 đ

Mã SP: NL 13