Nguyên Liệu Pha Chế

Đào Ngâm Hosen

60,000 đ

Mã SP: NL 32

Vải Ngâm

55,000 đ

Mã SP: NL 33

Đào Ngâm Delphi

60,000 đ

Mã SP: NL 34

Bột Ca Cao

220,000 đ

Mã SP: NL 35