Dụng Cụ Thủy Tinh ( Glass )

LY PHA LÊ COUPE CHAMPAGE GLASS 320ML

175,000 đ

Mã SP: O 129

LY ROCK WHISKY XOẮN 210ML

50,000 đ

Mã SP: O 130

BỘ LY COCKTAIL KHÔNG CHÂN 150ML

95,000 đ

Mã SP: O 132

LY TIMELESS CHAMPAGNE PLUTE 210ML

170,000 đ

Mã SP: O 134

LY TIMELESS WINE GOBLET 227ML

170,000 đ

Mã SP: O 135

LY TIMELESS WATER GOBLET 298ML

185,000 đ

Mã SP: O 136

LY PHA LÊ ADAGIO WINE GLASS 280ML

345,000 đ

Mã SP: O 137

Madison Rock

370,000 đ

Mã SP: O1

Madison High Ball ( 390ml )

260,000 đ

Mã SP: O 2

Madison Burgundy

550,000 đ

Mã SP: O 3

Madison Bordeaux

520,000 đ

Mã SP: O 4

Madison Red Wine ( 425 ml )

490,000 đ

Mã SP: O 5

Madison Cocktail ( 285ml )

490,000 đ

Mã SP: O 6

Madison Magarita ( 345ml )

480,000 đ

Mã SP: O 7

Madison White Wine ( 350ml )

470,000 đ

Mã SP: O 8

Madison Water Goblet ( 420ml )

450,000 đ

Mã SP: O 9

Madison Cognac ( 650ml )

470,000 đ

Mã SP: O 10