Mixologist

BỘ TẠO HẠT THẠCH THỦY TINH

1,400,000 đ

Mã SP: MIX 1

LÒ XO LẮC TẠO FORM

220,000 đ

Mã SP: MIX 2C

BỘT TẠO FORM LECITE

650,000 đ

Mã SP: MIX 2B

THÁP RƯỢU ABSINTHE

3,500,000 đ

Mã SP: Mix 3

THÁP RƯỢU ABSINTHE 2 VÒI

2,800,000 đ

Mã SP: MIX 3A

BÌNH Ủ RƯỢU GỖ SÒI NHỎ ( 1 L )

1,800,000 đ

Mã SP: MIX 4

Julep Cup Đồng

350,000 đ

Mã SP: Mix 6

Julep Cup Silver

300,000 đ

Mã SP: Mix 7

Julep Cup Vàng

350,000 đ

Mã SP: Mix 8

Julep Cup Bronze

950,000 đ

Mã SP: Mix 9

Julep Mugs Đồng Tổ ong

300,000 đ

Mã SP: Mix 9B

Ly Mixing TITAN 500ML

600,000 đ

Mã SP: Mix 10

LY MIXING INOX 500ML

350,000 đ

Mã SP: MIX 10B

Ly Mixing Inox trơn 500ML

350,000 đ

Mã SP: Mix 10C

Ly Mixing Inox GOLD 500ML

500,000 đ

Mã SP: MIX 11

Ly Mixing Sứ Hoa Văn 500ML

400,000 đ

Mã SP: Mix 12B

Ly Mixing INOX HOA VĂN 540ML

650,000 đ

Mã SP: Mix 12A