Mixologist

Bộ Tạo Khói Cocktail Bằng Gỗ

350,000 đ

Mã SP: MIX 59

Bộ Tạo Khói Cocktail Bằng Sứ

550,000 đ

Mã SP: MIX 60

Siphon Soda Lovin

3,200,000 đ

Mã SP: Mix 1

BỘT TẠO FORM LECITE

650,000 đ

Mã SP: MIX 2B

BỘ TẠO HẠT THẠCH THỦY TINH

1,400,000 đ

Mã SP: MIX 2D

LÒ XO LẮC TẠO FORM

220,000 đ

Mã SP: MIX 2C

Citric Acid

750,000 đ

Mã SP: MIX 2E

Malic Acid

790,000 đ

Mã SP: MIX 2F

THÁP RƯỢU ABSINTHE

3,500,000 đ

Mã SP: Mix 3

THÁP RƯỢU ABSINTHE 2 VÒI

2,800,000 đ

Mã SP: MIX 3A

BÌNH Ủ RƯỢU GỖ SÒI NHỎ ( 1 L )

1,800,000 đ

Mã SP: MIX 4

Julep Cup Đồng

350,000 đ

Mã SP: Mix 6

Julep Cup Silver

300,000 đ

Mã SP: Mix 7

Julep Cup Vàng

350,000 đ

Mã SP: Mix 8

Julep Cup Bronze

950,000 đ

Mã SP: Mix 9