Mixologist

Siphon Soda Lovin

1,500,000 đ

Mã SP: Mix 2

Súng Khói

3,600,000 đ

Mã SP: Mix 3

Gỗ Tạo Hương

700,000 đ

Mã SP: Mix 4

Ly Cocktail Inox

500,000 đ

Mã SP: Mix 5

Ly Magarita Inox

600,000 đ

Mã SP: Mix 6

Julep Cup Silver

700,000 đ

Mã SP: Mix 7

Julep Cup Vàng

750,000 đ

Mã SP: Mix 8

Julep Cup Bronze

900,000 đ

Mã SP: Mix 9

Yarai Mixing

1,200,000 đ

Mã SP: Mix 10

Shot Inox

40,000 đ

Mã SP: Mix 11

Muỗng Absinthe Inox

200,000 đ

Mã SP: Mix 30

Muỗng Absinthe Gold

170,000 đ

Mã SP: Mix 31

Muỗng Absinthe RoseGold

250,000 đ

Mã SP: Mix 32

Bình Xịt Martini Nhí

60,000 đ

Mã SP: Mix 39

Bình Xịt Martini Nhí

50,000 đ

Mã SP: Mix 40

Bộ Quà Tặng Tiki

570,000 đ

Mã SP: Mix 41

Súng Khè Lửa

250,000 đ

Mã SP: Mix 42

Súng Khói Mini Pipe

600,000 đ

Mã SP: Mix 43

Mixing Yarai Hoa Văn Ô Vuông ( Trung )

1,000,000 đ

Mã SP: Mix 47