Mixologist

Julep Cup Đồng

0 đ

Mã SP: Mix 1

Siphon Soda Lovin

1,500,000 đ

Mã SP: Mix 2

Súng Tạo Khói Polyscience

3,600,000 đ

Mã SP: Mix 3

BỘ COMBO HỘP GỖ TẠO HƯƠNG

550,000 đ

Mã SP: Mix 04

Ly Cocktail Inox

250,000 đ

Mã SP: Mix 05

Ly Magarita Inox

650,000 đ

Mã SP: Mix 6

Julep Cup Silver

700,000 đ

Mã SP: Mix 7

Julep Cup Vàng

750,000 đ

Mã SP: Mix 8

Julep Cup Bronze

950,000 đ

Mã SP: Mix 9

Yarai Mixing

1,200,000 đ

Mã SP: Mix 10

Shot Inox

40,000 đ

Mã SP: Mix 11

Mixing Glass Hoa Văn

1,650,000 đ

Mã SP: Mix 25

Cây Khuấy Mojito

500,000 đ

Mã SP: Mix 27

Mixing Cocktail Kingdom

1,500,000 đ

Mã SP: Mix 28

Thảm Bar Inox

620,000 đ

Mã SP: Mix 29

Muỗng Absinthe Vàng Chiếc Lá

170,000 đ

Mã SP: Mix 30

Muỗng Absinthe Đồng Chiếc Lá

175,000 đ

Mã SP: Mix 31

Muỗng Absinthe Inox Chiếc Lá

150,000 đ

Mã SP: Mix 32

Muỗng Absinthe Inox

250,000 đ

Mã SP: Mix 32

Muỗng Absinthe Gold

170,000 đ

Mã SP: Mix 33