Sản Phẩm Mới ( New Product )

Hình Art Cappu Inox

70,000 đ

Mã SP: B 28

Hình Art Cappu Inox

70,000 đ

Mã SP: B 29

Muỗng Cafe Nhựa

5,000 đ

Mã SP: B 18

Bộ Dụng Cụ Uber Bar Số 1

4,500,000 đ

Mã SP: SET 2

Barspoon Inox Đầu Nĩa 40cm

280,000 đ

Mã SP: BS 36

Boston Đồng Yukiwa

450,000 đ

Mã SP: SK 68

Measure Jigger Trụ 50ml

200,000 đ

Mã SP: J 34

Chai Tập US

470,000 đ

Mã SP: F 9

Chai Tập US

470,000 đ

Mã SP: F 11

Hộp Bar Ngũ Giác

160,000 đ

Mã SP: PL 29

Hủ Thủy Tinh Có Khóa 750ml

70,000 đ

Mã SP: O 114

Ống Hút Gập Trắng

5,000 đ

Mã SP: D 4

Muỗng Absinthe Gold

230,000 đ

Mã SP: Mix 31

Khui Bia Biểu Diễn

110,000 đ

Mã SP: BR 10

The Curious Bartender

570,000 đ

Mã SP: BO 8

Bitter and Amani

828,000 đ

Mã SP: BO 9

Bàn Valy Bar Tháo Ráp

28,000,000 đ

Mã SP: New 1

STRAINER BOTTESI KRAMPUS

2,500,000 đ

Mã SP: ST53

LY COCKTAIL QUẢ DỨA

1,100,000 đ

Mã SP: Mix53