Sản Phẩm Mới ( New Product )

Barspoon Inox Đầu Nĩa 40cm

280,000 đ

Mã SP: BS 36

Boston Đồng Yukiwa

450,000 đ

Mã SP: SK 68

Chai Tập US

450,000 đ

Mã SP: F 9

Chai Tập US

450,000 đ

Mã SP: F 11

Khui Bia Biểu Diễn

65,000 đ

Mã SP: BR 10

The Curious Bartender

570,000 đ

Mã SP: BO 8

Bitter and Amani

828,000 đ

Mã SP: BO 9

Bộ Dụng Cụ Uber Bar Số 1

4,500,000 đ

Mã SP: SET 2

Hình Art Cappu Inox

40,000 đ

Mã SP: B 28

Hình Art Cappu Inox

40,000 đ

Mã SP: B 29

Muỗng Cafe Nhựa

5,000 đ

Mã SP: B 18

STRAINER BOTTESI KRAMPUS

2,500,000 đ

Mã SP: ST53

LY COCKTAIL QUẢ DỨA

650,000 đ

Mã SP: Mix53

Bàn Valy Bar Tháo Ráp

28,000,000 đ

Mã SP: New 1

Công Ly Kín

150,000 đ

Mã SP: New 2

Công Ly Hở

150,000 đ

Mã SP: New 3

Khui Rượu Vang

90,000 đ

Mã SP: New 6

Ống Hút Đen Thẳng

30,000 đ

Mã SP: New 13

BITTERS by BRAD THOMAS PARSONS

690,000 đ

Mã SP: BO16