Đồ Lọc Đá ( Strainer )

Lọc Đá Inox

50,000 đ

Mã SP: ST 1

Lọc Đá Inox US Neon Pink

150,000 đ

Mã SP: ST 2

Lọc Đá Cán Dài

60,000 đ

Mã SP: ST 3

Lọc Đá Inox US

200,000 đ

Mã SP: ST 4

Lọc Đá Julep Inox

60,000 đ

Mã SP: ST 5

Lọc Đá Uber Bar

350,000 đ

Mã SP: ST 11

Lọc đá Julep Vỏ Sò

150,000 đ

Mã SP: ST 12

LỌC ĐÁ JULEP COPPER

0 đ

Mã SP: ST 13

Lọc Đá Tam Gíac

200,000 đ

Mã SP: ST 14

Lọc Đá Tam Giác Vàng Bóng

250,000 đ

Mã SP: ST 15

Lọc Đá Tam Giác Vàng Đồng

280,000 đ

Mã SP: ST 16

Lọc Đá Julep Vàng Bóng

250,000 đ

Mã SP: ST 17

LỌC ĐÁ JULEP COPPER ĐỒNG

280,000 đ

Mã SP: ST 18