Đồ Lọc Đá ( Strainer )

Lọc Đá Inox

50,000 đ

Mã SP: ST 1

Lọc Đá Inox US Neon Pink

150,000 đ

Mã SP: ST 2

Lọc Đá Cán Dài

60,000 đ

Mã SP: ST 3

Lọc Đá Inox US

200,000 đ

Mã SP: ST 4

Lọc Đá Julep Inox

60,000 đ

Mã SP: ST 5

Vợt lưới Inox 8cm

35,000 đ

Mã SP: ST 6

Vợt Inox Đại (40cm)

90,000 đ

Mã SP: ST 9

LƯỢC XÁC TRÁI CÂY HAI LỚP

250,000 đ

Mã SP: ST 10

Lược Xác Trái Cây Hình Nón

60,000 đ

Mã SP: ST 11

Lọc Đá Uber Bar

350,000 đ

Mã SP: ST 18

LỌC XÁC TEA STRAINER

120,000 đ

Mã SP: ST 19