Đồ Lọc Đá ( Strainer )

Lọc Đá Inox

50,000 đ

Mã SP: ST 1

Lọc Đá Inox US Neon Pink

150,000 đ

Mã SP: ST 4

Lọc Đá Cán Dài

60,000 đ

Mã SP: ST 5

Lọc Đá Inox US

210,000 đ

Mã SP: ST 6

Lọc Đá Julep Inox

65,000 đ

Mã SP: ST 7

Lọc Đá Uber Bar

350,000 đ

Mã SP: ST 11

Lọc đá Julep Vỏ Sò

150,000 đ

Mã SP: ST 12

Lọc Đá Japan Vàng Bóng

350,000 đ

Mã SP: ST 13

Lọc Đá Tam Gíac

370,000 đ

Mã SP: ST 14

Lọc Đá Tam Giác Vàng Bóng

420,000 đ

Mã SP: ST 15

Lọc Đá Tam Giác Vàng Đồng

450,000 đ

Mã SP: ST 16

Lọc Đá Julep Vàng Bóng

250,000 đ

Mã SP: ST 17

Lọc Xác Trái Cây Trung ( 25cm )

50,000 đ

Mã SP: ST 19

Vợt Inox Đại (40cm)

0 đ

Mã SP: ST 20A

Vợt Lọc Inox 20cm

450,000 đ

Mã SP: ST 20B

Lọc Đá US Final Touch

200,000 đ

Mã SP: ST 21

Lọc Đá Joshep Grace

100,000 đ

Mã SP: ST 22

Lọc Đá Inox Hoa Văn Trái Tim

400,000 đ

Mã SP: ST 23