Ice Handing

Xúc Đá Inox Nhỏ

55,000 đ

Mã SP: ICE 01

Xúc Đá Inox Trung

70,000 đ

Mã SP: ICE 02

Xúc Đá Inox Lớn

85,000 đ

Mã SP: ICE 03

DỤNG CỤ XÚC ĐÁ NHỰA US 32oz

200,000 đ

Mã SP: ICE 05

Khay Nước Đá Viên Tròn

90,000 đ

Mã SP: ICE 07

Dụng Cụ Đục Nước Đá

120,000 đ

Mã SP: ICE 8

Kẹp Gắp Đá Trung

15,000 đ

Mã SP: ICE 09

XÔ ĐỰNG ĐÁ INOX

100,000 đ

Mã SP: ICE 10

SCOOP KEM KÉO VIÊN

80,000 đ

Mã SP: ICE 11

Cup Kem D4cm

120,000 đ

Mã SP: ICE 12

SCOOP KEM BÓP TAY D 5CM

120,000 đ

Mã SP: ICE 21

SCOOP KEM BÓP TAY D 6CM

150,000 đ

Mã SP: ICE 22

Khay Đá Trắng 6 Viên

90,000 đ

Mã SP: ICE 23

COMBO BỘ TỈA ĐÁ YAMACHU SỐ 02

1,000,000 đ

Mã SP: ICE 24