Ice Handing

Xúc Đá Inox Nhỏ

55,000 đ

Mã SP: ICE 01

Xúc Đá Inox Trung

70,000 đ

Mã SP: ICE 02

Xúc Đá Inox Lớn

85,000 đ

Mã SP: ICE 03

DỤNG CỤ XÚC ĐÁ NHỰA US 32oz

200,000 đ

Mã SP: ICE 04

Xúc đá nhựa

110,000 đ

Mã SP: ICE 4A

Xúc Đá Nhựa Xanh Rãnh 18OZ

190,000 đ

Mã SP: ICE 5

Xúc Đá Nhựa Đen Rãnh 16OZ

170,000 đ

Mã SP: ICE 6

Scoop Kem Kéo Đen

80,000 đ

Mã SP: ICE 11A

SCOOP KEM KÉO VIÊN

80,000 đ

Mã SP: ICE 11

Cup Kem D4cm

120,000 đ

Mã SP: ICE 12

SCOOP KEM BÓP TAY D 5CM

120,000 đ

Mã SP: ICE 12A

SCOOP KEM BÓP TAY D 6CM

150,000 đ

Mã SP: ICE 12B

Cup Kem D4cm Nhựa

150,000 đ

Mã SP: ICE 12C

XÔ THỦY TINH HOA VĂN

350,000 đ

Mã SP: ICE 13B

XÔ ĐỰNG ĐÁ INOX

100,000 đ

Mã SP: ICE 13

BỘ COMBO CHÂN VÀ XÔ ĐÁ US

900,000 đ

Mã SP: ICE 13A