Bình Lắc ( Shaker )

Bình Lắc US Inox 750ml

120,000 đ

Mã SP: SK 1A

Bình Lắc standar Inox 350ml

70,000 đ

Mã SP: SK 1B

Bình Lắc standar Inox 550ml

90,000 đ

Mã SP: SK 1C

Bình Lắc Nhựa Trong 700ml

95,000 đ

Mã SP: SK 2D

Bình Lắc Nhựa Trong 1000ml

110,000 đ

Mã SP: SK 2E

Bình Lắc Inox Bảy Màu 410ml

550,000 đ

Mã SP: SK 4

Bình Lắc US 3 Mảnh 480ml

250,000 đ

Mã SP: SK 5

Bình Lắc US 3 Mảnh 840ml

350,000 đ

Mã SP: SK 6

Shaker Mỹ 3 Mảnh

850,000 đ

Mã SP: SK 8

Shaker Mỹ 2 Mảnh

750,000 đ

Mã SP: SK 9