Muỗng Bar ( Bar Spoon )

Barspoon 45cm Các Loại

200,000 đ

Mã SP: BS 6

Barspoon 45cm Gold Đầu Nĩa

370,000 đ

Mã SP: BS 7

Barspoon 45cm Vàng Bóng

350,000 đ

Mã SP: BS 9

Barspoon 40cm Gold Đầu Thẳng

350,000 đ

Mã SP: BS 10

Barspoon 35cm Gold Đầu Nĩa

350,000 đ

Mã SP: BS 11

Barspoon 45cm Đầu Nĩa

170,000 đ

Mã SP: BS 12

Barspoon 30cm Đầu Nĩa

35,000 đ

Mã SP: BS 13

Barspoon 40cm Đồng Đầu Thẳng

240,000 đ

Mã SP: BS 15

Barspoon 40cm Đầu Bằng

170,000 đ

Mã SP: BS 16

Barspoon Gold 40cm Đầu Bằng

230,000 đ

Mã SP: BS 17

Barspoon 40cm Đầu Thẳng

170,000 đ

Mã SP: BS 18

Barspoon 50cm Đầu Bằng

250,000 đ

Mã SP: BS 19

Barspoon Gold 30cm Đầu Dẹt

350,000 đ

Mã SP: BS 20

Barspoon 30cm Đầu Dẹt

300,000 đ

Mã SP: BS 21

Barspoon 40cm Đầu Dẹt

400,000 đ

Mã SP: BS 22

Barspoon 35cm 3 Đầu

450,000 đ

Mã SP: BS 23

Barspoon 32cm Thân Dẹt

400,000 đ

Mã SP: BS 24

Barspoon 27cm Đầu Bằng Đồng

350,000 đ

Mã SP: BS 25

Barspoon 27cm Đầu Bằng

350,000 đ

Mã SP: BS 26

Barspoon 50cm Đầu Dẹt

440,000 đ

Mã SP: BS 27