Muỗng Bar ( Bar Spoon )

BARSPOON 30cm ĐẦU NỐT NHẠC

150,000 đ

Mã SP: BS 16

Muỗng Bar Ngắn

25,000 đ

Mã SP: BS 1

Barspoon 30cm Đầu Nĩa

35,000 đ

Mã SP: BS 2

Barspoon 35cm 3 Đầu

450,000 đ

Mã SP: BS 3

BARSPOON ĐẦU DẦM UBER BAR

640,000 đ

Mã SP: BS 4

BARSPOON BLACK 30cm ĐẦU BẰNG

170,000 đ

Mã SP: BS 6C

BARSPOON 30cm ĐẦU BẰNG

150,000 đ

Mã SP: BS 6D

MUỖNG BAR LAYER 30CM

90,000 đ

Mã SP: BS 6

BARSPOON GOLD 30cm ĐẦU BẰNG

170,000 đ

Mã SP: BS 6A

BARSPOON COPPER 30cm ĐẦU BẰNG

170,000 đ

Mã SP: BS 6B

BARSPOON BLACK 30cm ĐẦU DẸT

160,000 đ

Mã SP: BS 7C

Barspoon Đầu Dẹt Đồng 30cm

200,000 đ

Mã SP: BS 7B

Barspoon Gold 30cm Đầu Dẹt

250,000 đ

Mã SP: BS 7A

Barspoon 30cm Đầu Dẹt

150,000 đ

Mã SP: BS 7

Barspoon Đầu Nĩa Đồng 30cm

220,000 đ

Mã SP: BS 8B

Barspoon Inox Đầu Nĩa 30cm

120,000 đ

Mã SP: BS 8

Barspoon Đầu Nĩa Black 30cm

190,000 đ

Mã SP: BS 8A

Barspoon 35cm Gold Đầu Nĩa

200,000 đ

Mã SP: BS 8D

Barspoon Birdy Rose Gold 40cm

600,000 đ

Mã SP: BS 9A