Barista

Ca Đánh Sữa Lạnh 400ml/ 800ml

250,000 đ

Mã SP: B 1

Ca Khuấy Cafe Inox

30,000 đ

Mã SP: B 2

Bút Vẽ Cappuchino

55,000 đ

Mã SP: B 3

Hình Art Cappu Nhựa

10,000 đ

Mã SP: B 4

Hình Art Cappu Nhựa

10,000 đ

Mã SP: B 5

Hình Art Cappu Nhựa

10,000 đ

Mã SP: B 6

Combo Hình Art Cappu Nhựa

30,000 đ 99,000 đ

Mã SP: B 7

Hình Art Cappu Inox

50,000 đ

Mã SP: B 8