Barista

Ca Đánh Sữa Lạnh 400ml/800ml

200,000 đ

Mã SP: B 1

Ca Đánh Sữa Lạnh 400ml

200,000 đ

Mã SP: B 1B

Ca Đánh Sữa Lạnh 800ml

250,000 đ

Mã SP: B 1A

Cây Khuấy Máy Xay Omniblend

90,000 đ

Mã SP: B 2

Cây Khuấy Cafe Inox

30,000 đ

Mã SP: B 2A

Bút Vẽ Cappuchino

55,000 đ

Mã SP: B 3

Hình Art Cappu Nhựa

10,000 đ

Mã SP: B 4

Hình Art Cappu Nhựa

10,000 đ

Mã SP: B 5

Hình Art Cappu Nhựa

10,000 đ

Mã SP: B 6

Combo Hình Art Cappu Nhựa

30,000 đ

Mã SP: B 7