Phụ Kiện Bia Rượu

Khui Bia Biểu Diễn US

90,000 đ

Mã SP: BR 1

Khui Bia Biểu Diễn US Neon Pink

180,000 đ

Mã SP: BR 4

Khăn Vang Bordeaux 50 x 50

20,000 đ

Mã SP: BR 15

Nút Đóng Rượu

80,000 đ

Mã SP: BR 18

Đồ Hút Chân Không Lưu Động

95,000 đ

Mã SP: BR 20

Nút Champagne Inox

40,000 đ

Mã SP: BR 21

Decanter 1100ml

600,000 đ

Mã SP: BR 22

Decanter 1100ml

600,000 đ

Mã SP: BR 23

Nút Lọc Rựu Vang

450,000 đ

Mã SP: BR 24

Hút Chân Không Thân Inox

280,000 đ

Mã SP: BR 27