Bitter

Bình bitter ball

350,000 đ

Mã SP: Bit 17

Bình bitter cube

350,000 đ

Mã SP: Bit 18

CHAI NHỎ GIỌT BITTER 8OZ (240ML)

400,000 đ

Mã SP: BIT19

CHAI SPRAY Atomizer 01

180,000 đ

Mã SP: BIT 20

BITTER WHISKEY BARREL AGE FEE BROTHERS

480,000 đ

Mã SP: BIT 22

BITTER LAVENDER The Cocktail Experiment

400,000 đ

Mã SP: BIT 23

ORANGE FLOWER WATER FEE BROTHERS

280,000 đ

Mã SP: BIT 24

CHAI SPRAY ATOMIZER 02

180,000 đ

Mã SP: BIT 21

Bitter Classic

400,000 đ

Mã SP: Bit 1

Bitter Cherry

400,000 đ

Mã SP: Bit 2

Bitter Grapefruit

400,000 đ

Mã SP: Bit 3

Bitter Cranberry

400,000 đ

Mã SP: Bit 4

Bitter Lemon

400,000 đ

Mã SP: Bit 5

Bitter Celery

400,000 đ

Mã SP: Bit 6

Bitter Mint

400,000 đ

Mã SP: Bit 7

Bitter Chocolate

400,000 đ

Mã SP: Bit 8

Bitter Drubarb

400,000 đ

Mã SP: Bit 9

Bitter Peach

400,000 đ

Mã SP: Bit 10

Bitter Orange

400,000 đ

Mã SP: Bit 11

Nút nhỏ giọt Bitter

150,000 đ

Mã SP: Bit 13