Chày Dằm Bar ( Muddle )

Chày Dầm Lớn

80,000 đ

Mã SP: M 1

Chày Dầm Nhỏ

50,000 đ

Mã SP: M 2

Chày Dầm US Nhỏ

70,000 đ

Mã SP: M 3

Chày Dầm US Inox Nhỏ

80,000 đ

Mã SP: M 4

Chày Dầm US Inox Lớn

130,000 đ

Mã SP: M 5

Chày Dầm inox dài 23 CM

95,000 đ

Mã SP: M 06

Chày Dằm Inox Bảy Màu

150,000 đ

Mã SP: M 13

Chày Dằm Inox Mạ Đen 20cm

150,000 đ

Mã SP: M 14

Chày Dằm Inox Mạ Vàng 20cm

150,000 đ

Mã SP: MUD 15

Chày Dằm Inox Mạ Đồng 20cm

150,000 đ

Mã SP: MUD 16