Chày Dằm Bar ( Muddle )

Chày Dầm Lớn

80,000 đ

Mã SP: M 1

Chày Dầm Nhỏ

60,000 đ

Mã SP: M 2

Chày Dầm US Nhỏ

70,000 đ

Mã SP: M 3

Chày Dầm US Inox Nhỏ

100,000 đ

Mã SP: M 4

Chày Dầm US Inox Lớn

130,000 đ

Mã SP: M 5

Chày Dầm inox dài 23 CM

120,000 đ

Mã SP: M 06

CHÀY DẦM INOX NGUYÊN KHỐI 21CM

120,000 đ

Mã SP: M 10

CHÀY DẦM BAR INOX 20CM

110,000 đ

Mã SP: M 10A

CHÀY DẰM GỖ HỌA TIẾTTIKI

170,000 đ

Mã SP: M 12