Chày Dằm Bar ( Muddle )

CHÀY DẰM BAR INOX 20CM

110,000 đ

Mã SP: M10

CHÀY DẦM INOX NGUYÊN KHỐI 21CM

120,000 đ

Mã SP: M 10

Chày Dầm Lớn

80,000 đ

Mã SP: M 1

Chày Dầm Nhỏ

60,000 đ

Mã SP: M 2

Chày Dầm US Nhỏ

70,000 đ

Mã SP: M 3

Chày Dầm US Inox Nhỏ

100,000 đ 140,000 đ

Mã SP: M 4

Chày Dầm US Inox Lớn

130,000 đ 160,000 đ

Mã SP: M 5

Chày Dầm inox dài 23 CM

120,000 đ 170,000 đ

Mã SP: M 06

Chày Bar Inox Dài 23CM Màu Đồng

170,000 đ 230,000 đ

Mã SP: M 07

CHÀY BAR INOX DÀI 23CM MÀU VÀNG GOLD

170,000 đ 230,000 đ

Mã SP: M 08