Vòi Rót Rượu ( Pour )

Vòi Rót Nhựa Dẻo

7,000 đ

Mã SP: P 1

Vòi rót nhựa dẻo đỏ

7,000 đ

Mã SP: P 2A

Vòi rót nhựa dẻo đen

7,000 đ

Mã SP: P 2

Vòi Rót Rượu Inox

18,000 đ

Mã SP: P 3

Vòi rót Inox xi đồng

25,000 đ

Mã SP: P 13

Vòi Rót Nhựa Cứng

15,000 đ

Mã SP: P 4

Vòi Rót Rượu Nhựa Uber Bar

150,000 đ

Mã SP: P 7

Vòi Rót Rượu Nhựa Trong

25,000 đ

Mã SP: P 8

Vòi Rót Inox Xi Vàng

25,000 đ

Mã SP: P 9

Vòi Rót Rượu Jaggermeister

140,000 đ

Mã SP: P 10

Vòi Rót Rượu Đầu To

25,000 đ

Mã SP: P 12

Vòi bình ủ trà,bình nước

180,000 đ

Mã SP: P 15