Dụng Cụ Ép Chanh ( Lemon Squeezer )

Ép Chanh Size Nhỏ

130,000 đ

Mã SP: LS 1

Ép Chanh Size Trung

160,000 đ

Mã SP: LS 2

Ép Chanh Size Lớn

250,000 đ

Mã SP: LS 3

Ép Chanh Inox Lớn

350,000 đ

Mã SP: LS 4

ÉP CHANH INOX TRUNG

270,000 đ

Mã SP: LS 5

Ép Chanh Inox Nhỏ

200,000 đ

Mã SP: LS 6

ÉP CHANH ALUMINIUM STYLE

220,000 đ

Mã SP: LS 7

Ép Chanh Inox Lớn Màu Đồng

450,000 đ

Mã SP: LS 8

ÉP CHANH SILVER ĐẠI

350,000 đ

Mã SP: LS 10

ÉP CHANH GOLD ĐẠI

450,000 đ

Mã SP: LS 11

ÉP CHANH BLACK ĐẠI

450,000 đ

Mã SP: LS 12

ÉP CHANH GOLDROSE ĐẠI

450,000 đ

Mã SP: LS 13

Ép Chanh Inox Vàng Bóng Lớn

550,000 đ

Mã SP: LS 14

Ép Chanh Inox Đen Bóng Lớn

550,000 đ

Mã SP: LS 14A

Ép Chanh Inox Màu Đồng Lớn

550,000 đ

Mã SP: LS 14B