Tháp Bia ( Beer Tower )

Tháp Inox

1,500,000 đ

Mã SP: T 7

THÁP BIA ,COCKTAIL THỦY TINH

450,000 đ

Mã SP: T 9

Vòi rót bia

150,000 đ

Mã SP: T8