Tháp Bia ( Beer Tower )

Tháp Bia Bầu Dục

1,100,000 đ

Mã SP: T 1

Tháp Bia Trái Banh

1,200,000 đ

Mã SP: T 2

Tháp Bia Sapporo

1,500,000 đ

Mã SP: T 3

Tháp Bia Budweiser

1,600,000 đ

Mã SP: T 4

Tháp Bia Tiger

1,500,000 đ

Mã SP: T 5

Tháp Bia Heineken

1,500,000 đ

Mã SP: T 6

Tháp Inox

1,500,000 đ

Mã SP: T 7

Vòi rót bia

150,000 đ

Mã SP: T8