Dụng Cụ Biểu Diễn ( Flairs )

Chai Tập Thường Xanh Dương

110,000 đ

Mã SP: F 1

Chai Tập Thường Cam

110,000 đ

Mã SP: F 2

Chai Tập Thường Trắng

110,000 đ

Mã SP: F 3

Chai Tập US Tem Lửa

470,000 đ

Mã SP: F 4

CHAI TẬP FLAIRCO USA TRƠN

470,000 đ

Mã SP: F 5

CHAI TẬP FLAIRCO USA BACARDI

500,000 đ

Mã SP: F 6

CHAI TẬP FLAIRCO USA SKYY VODKA

500,000 đ

Mã SP: F 7

CHAI TẬP FLAIRCO USA CÓ LOGO 02

470,000 đ

Mã SP: F 8

Chai Tập US

470,000 đ

Mã SP: F 15

CHAI TẬP FLAIR THƯỜNG VÀNG

110,000 đ

Mã SP: F 16

CHAI TẬP FLAIR THƯỜNG XANH LÁ

110,000 đ

Mã SP: F 17

CHAI TẬP FLAIRCO USA MONIN

499,000 đ

Mã SP: F 18

CHAI TẬP FLAIR US NHỰA DẺO

650,000 đ 700,000 đ

Mã SP: F 21

CHAI TẬP FLAIR NHỰA DẠ QUANG

185,000 đ

Mã SP: F 19

CHAI TẬP FLAIR NHỰA TRONG

185,000 đ 200,000 đ

Mã SP: F 20