Dụng Cụ Biểu Diễn ( Flairs )

Chai Tập Thường Hồng

110,000 đ

Mã SP: F 1

Chai Tập Thường Xanh Dương

100,000 đ

Mã SP: F 1A

Chai Tập Thường Cam

100,000 đ

Mã SP: F 2

Chai Tập Thường Trắng

100,000 đ

Mã SP: F 3

Chai Tập US Tem Lửa

450,000 đ

Mã SP: F 4

CHAI TẬP FLAIRCO USA TRƠN

420,000 đ

Mã SP: F 5

CHAI TẬP FLAIRCO USA BACARDI

470,000 đ

Mã SP: F 6

CHAI TẬP FLAIRCO USA CÓ LOGO 02

450,000 đ

Mã SP: F 8

CHAI TẬP FLAIRCO USA CÓ LOGO G

450,000 đ

Mã SP: F 10

CHAI TẬP FLAIRCO US LOGO

450,000 đ

Mã SP: F 13

CHAI TẬP FLAIRCO USA CÓ LOGO 01

470,000 đ

Mã SP: F 14

Chai Tập US

470,000 đ

Mã SP: F 15

CHAI TẬP FLAIR THƯỜNG VÀNG

100,000 đ

Mã SP: F 16

CHAI TẬP FLAIR THƯỜNG XANH LÁ

100,000 đ

Mã SP: F 17

CHAI TẬP FLAIRCO USA MONIN

470,000 đ

Mã SP: F 18

CHAI TẬP FLAIR US NHỰA DẺO

650,000 đ

Mã SP: F 19

Chai tập nhựa trong xanh lá

185,000 đ

Mã SP: F 20

CHAI TẬP FLAIR NHỰA TRONG MÀU

185,000 đ

Mã SP: F 21

CHAI TẬP FLAIR NHỰA TRONG

185,000 đ

Mã SP: F 22