Bộ Ly Đo Lường ( Jigger )

Ca Đong Nhựa 50ml

40,000 đ

Mã SP: J 1A

Ca Đong Nhựa 100ml

45,000 đ

Mã SP: J 2

Ca Đong Nhựa 250ml

70,000 đ

Mã SP: J 3

Ca Đong Nhựa 500ml

80,000 đ

Mã SP: J 3A

Ca Đong Nhựa 1L

120,000 đ

Mã SP: J 3B

Ca Đong Nhựa 2L

180,000 đ

Mã SP: J 3C

Ly Đong 2 đầu 20x30ml

35,000 đ

Mã SP: J 4A

Ly Đong 2 đầu 15x30ml

40,000 đ

Mã SP: J 4B

Ly Đong 2 đầu 25 x 50ml

45,000 đ

Mã SP: J 5

Jigger US 1 - 2

80,000 đ

Mã SP: J 7

Jigger Uber 5,10,15 x 30

90,000 đ

Mã SP: J 8

Jigger Nhựa US

90,000 đ

Mã SP: J 9

Jigger Nhựa Trong 10 x 20ml

40,000 đ

Mã SP: J 10