Bộ Ly Đo Lường ( Jigger )

Ca Đong Nhựa 50ml

40,000 đ

Mã SP: J 1

Ca Đong Nhựa 100ml

45,000 đ

Mã SP: J 2

Ca Đong 250ml/500ml/1000ml

70,000 đ

Mã SP: J 3

Ca Đong Nhựa 2L

180,000 đ

Mã SP: J3 A

Ly Đong US Tròn

90,000 đ

Mã SP: J 8

Jigger Uber 5,10,15 x 30

90,000 đ

Mã SP: J 10

Jigger Nhựa US

90,000 đ

Mã SP: J 11

Jigger Nhựa Trong 10 x 20ml

40,000 đ

Mã SP: J 12

Jigger Nhựa Trong 20 x 40ml

50,000 đ

Mã SP: J 13

Bộ Muỗng Đong 4 Cái

60,000 đ 65,000 đ

Mã SP: J 15

Bộ Cúp Đong Lớn

200,000 đ

Mã SP: J 16

Ly Đong Thủy Tinh 500ml

250,000 đ

Mã SP: J 18

Ly Đo Lường Thủy Tinh

50,000 đ

Mã SP: J 19

Muỗng Đong 10g Inox

25,000 đ

Mã SP: J 20

Measure Jigger Trụ 175ml

250,000 đ 300,000 đ

Mã SP: J 21

MEASURE JIGGER MỎ VỊT OXO

350,000 đ

Mã SP: J 23