Bộ Ly Đo Lường ( Jigger )

Measure Jigger Trụ 50ml

150,000 đ

Mã SP: J 34

Jigger Japanese Style 30x60ml Copper/ Gold / Silver

250,000 đ 350,000 đ

Mã SP: J 43

Jigger Japanese Style 15x30ml / 30x45ml / 30x60ml

200,000 đ 220,000 đ

Mã SP: J 41

Jigger Japanese Style 25x50ml

230,000 đ 250,000 đ

Mã SP: J 42

Jigger Japanese Style 30 x 45 Gold

270,000 đ 320,000 đ

Mã SP: J 46

Jigger Japanese Style 30 x 60 Gold

240,000 đ 350,000 đ

Mã SP: J 48

JIGGER MR.TINE 30X60ML ĐỒNG/GOLD

470,000 đ

Mã SP: J 60

JIGGER YUKIWA DELUXE

900,000 đ

Mã SP: J 57

JIGGER SMART YUKIWA JAPAN 32X52ML

1,850,000 đ

Mã SP: J 53

JIGGER YUKIWA DANCE JAPAN 30/45ML

1,850,000 đ

Mã SP: J 54

JIGGER CRAFTHOUSE 2OZ

450,000 đ

Mã SP: J 55

JIGGER MR.TINE 30X60ML

400,000 đ

Mã SP: J 56

Ca Đong Nhựa 50ml

40,000 đ

Mã SP: J 1

Ca Đong Nhựa 100ml

45,000 đ

Mã SP: J 2

Ca Đong 250ml/500ml/1000ml

70,000 đ

Mã SP: J 3