Những Dụng Cụ Khác ( Other Tools )

Ống Nghiệm 18

7,000 đ

Mã SP: OT 1

Chuông Nhà Hàng Nhỏ

70,000 đ

Mã SP: OT 2

Sprayer MISTO

680,000 đ

Mã SP: OT 3

Súng Khè Lửa TORCH-400

350,000 đ

Mã SP: OT 4

Súng Khè Lửa

170,000 đ

Mã SP: OT 7

Súng khè lửa TORCH GF- 922

750,000 đ

Mã SP: OT 8

Súng khè lửa TORCH LB-500

200,000 đ

Mã SP: OT 11

Súng khè lửa TORCH TA-600

250,000 đ

Mã SP: OT 12

Ca Trụ Inox 1L7

250,000 đ

Mã SP: OT 14

Lót Ly Vải

4,000 đ

Mã SP: OT 15

Đế lót ly nhựa đen

5,000 đ

Mã SP: OT 16

Lót Ly Vải Xám

4,000 đ

Mã SP: OT 17

Lót Ly Nhựa Dẻo

5,000 đ

Mã SP: OT 19

Miếng Lót Ly Gỗ

17,000 đ

Mã SP: OT 18

Vòng thun khóa tay áo

150,000 đ

Mã SP: OT 22

Vòng Tay Màu Bạc

300,000 đ

Mã SP: OT 20

Vòng Tay Màu Vàng

320,000 đ

Mã SP: OT 21

Đồng Hồ Điện Tử Đếm Giờ

100,000 đ

Mã SP: OT 26

Cân Tiểu Ly Có Đếm Giọt 3KG

350,000 đ

Mã SP: OT 29A