Những Dụng Cụ Khác ( Other Tools )

Bình Xịt Martini US Mini

120,000 đ

Mã SP: OT 1

Vali Vải Chuyên Dụng US

1,700,000 đ

Mã SP: OT 2

Ống Nghiệm 18

7,000 đ

Mã SP: OT 3

Súng Khè Lửa

420,000 đ

Mã SP: OT 4

Chuông Nhà Hàng

70,000 đ

Mã SP: OT 5

Cây Rữa Ly 7 Màu

20,000 đ

Mã SP: OT 6

Vòng Tay Màu Bạc

300,000 đ

Mã SP: OT 7

Vòng Tay Màu Vàng

320,000 đ

Mã SP: OT 8

Ca Trụ Inox 1L4

220,000 đ

Mã SP: OT 9

Ca Trụ Inox 1L7

250,000 đ

Mã SP: OT 10

Lót Ly Vải

4,000 đ

Mã SP: OT 13

Lót Ly Nhựa Dẻo

5,000 đ

Mã SP: OT 14

Tab Tính Tiền

40,000 đ

Mã SP: OT 15

Cân Tiểu Ly Điện Tử 5kg

350,000 đ

Mã SP: OT 16

Cân Tiểu Ly 3kg

250,000 đ

Mã SP: OT 17

LÓT LY GỖ

17,000 đ

Mã SP: OT 25

Bowl tròn Inox

0 đ

Mã SP: OT24

Sprayer MISTO

680,000 đ

Mã SP: OT18

Súng Khè Lửa TORCH-400

550,000 đ

Mã SP: OT19