Những Dụng Cụ Khác ( Other Tools )

Bình Xịt Martini US Mini

120,000 đ

Mã SP: OT 1

Vali Vải Chuyên Dụng US

1,700,000 đ

Mã SP: OT 2

Ống Nghiệm 18

7,000 đ

Mã SP: OT 3

Chuông Nhà Hàng

70,000 đ

Mã SP: OT 4

Sprayer MISTO

680,000 đ

Mã SP: OT 6

Súng khè lửa TORCH GF- 922

750,000 đ

Mã SP: OT 8

Súng Khè Lửa

260,000 đ

Mã SP: OT 11

Súng Khè Lửa TORCH-400

550,000 đ

Mã SP: OT 7

Súng Khè Lửa

170,000 đ

Mã SP: OT 6A

Ca Trụ Inox 1L4

220,000 đ

Mã SP: OT 13

Ca Trụ Inox 1L7

250,000 đ

Mã SP: OT 14

Ca Trụ Inox 1L

180,000 đ

Mã SP: OT 12

Lót Ly Vải

4,000 đ

Mã SP: OT 15

Đế lót ly nhựa đen

5,000 đ

Mã SP: OT 16

Lót Ly Vải Xám

4,000 đ

Mã SP: OT 17

Miếng Lót Ly Gỗ

17,000 đ

Mã SP: OT 18

Lót Ly Nhựa Dẻo

5,000 đ

Mã SP: OT 19

Vòng Tay Màu Bạc

300,000 đ

Mã SP: OT 20