Dụng Cụ Nhựa ( Plastic Tools )

Bình Đựng Nước Juice Lớn 2L

140,000 đ

Mã SP: PL 2

Hộp Bar Trang Trí Đen

140,000 đ

Mã SP: PL 3

Thảm Bar Dài 60X10 CM

120,000 đ 140,000 đ

Mã SP: PL 4

Thảm Bar Chữ Nhật 45X30 CM

140,000 đ 180,000 đ

Mã SP: PL 5

Bình Sauce Nhỏ 19cm

23,000 đ

Mã SP: PL 6

Bình Sauce Trung 20cm

35,000 đ

Mã SP: PL 7

Hộp Đựng Decor 6 Ngăn

350,000 đ

Mã SP: PL 8

Hộp Đựng Decor 4 Ngăn

300,000 đ

Mã SP: PL 9

Bình Sauce Đại 30cm

50,000 đ

Mã SP: PL 11

Hộp Viền Muối

240,000 đ

Mã SP: PL 12

Mâm Tròn Chống Trượt D35cm

70,000 đ

Mã SP: PL 18

Mâm Tròn Chống Trượt D27cm

60,000 đ

Mã SP: PL 19

Thảm Bar Nhỏ 30x15 cm

85,000 đ

Mã SP: PL 21

Bình Nhựa Trong 2L

20,000 đ

Mã SP: PL 22

Mâm Tròn Chống Trượt D45cm

90,000 đ

Mã SP: PL 23

Mâm Phục Vụ Chữ Nhật

80,000 đ

Mã SP: PL 25

Bình Sauce Lớn 27cm

45,000 đ

Mã SP: PL 26

Hũ Yogurt

1,000 đ

Mã SP: PL 27

Cây Rữa Ly 3 Đầu

165,000 đ

Mã SP: PL 28