Ly TIKI các loại

Tiki Punch Bowl Gốm Mẫu 1

780,000 đ

Mã SP: TK 15

Ly Tiki số 8 (071)

320,000 đ

Mã SP: TK 17

Ly Tiki số 9 (19)

320,000 đ

Mã SP: TK 18

Ly tiki sô 10 (061)

350,000 đ

Mã SP: TK 19

Ly Tiki số 11 (44-1)

350,000 đ

Mã SP: TK 20

Ly Tiki số 12 (085)

280,000 đ

Mã SP: TK 21

Ly Tiki số 13 (78-1)

320,000 đ

Mã SP: TK 22

Ly Tiki số 14 (080)

350,000 đ

Mã SP: TK 23

Ly Tiki số 15 (045A)

280,000 đ

Mã SP: TK 24

Bộ ly Tiki số 16

250,000 đ

Mã SP: TK 25

Ly Tiki số 17 (098)

550,000 đ

Mã SP: TK 26

Ly Tiki số 18 (028)

280,000 đ

Mã SP: TK 27

Ly Tiki số 19

320,000 đ

Mã SP: TK 28

Ly Tiki số 20

320,000 đ

Mã SP: TK 29

Ly Tiki số 21

240,000 đ

Mã SP: TK 30

Ly TiKi số 22

240,000 đ

Mã SP: TK 31

Ly Tiki 473ml/ 591ml

350,000 đ

Mã SP: New 14

Shot Tiki Lựu Đạn

300,000 đ

Mã SP: BT 6

Bộ ly TIKI số 1

280,000 đ

Mã SP: TK1

Bộ ly TIKI số 2 (029)

280,000 đ

Mã SP: TK2