Ly TIKI các loại

Shot Tiki Lựu Đạn

300,000 đ

Mã SP: BT 6

Ly Tiki 473ml/ 591ml

350,000 đ

Mã SP: New 14

Bộ ly TIKI số 1

280,000 đ

Mã SP: TK1

Bộ ly TIKI số 2

280,000 đ

Mã SP: TK2

Bộ ly TIKI số 3

240,000 đ

Mã SP: TK3

Bộ ly TIKI số 4

280,000 đ

Mã SP: TK4

Bộ ly TIKI số 5

280,000 đ

Mã SP: TK5

Ly TIKI số 6

350,000 đ

Mã SP: TK6

Ly TIKI số 7

280,000 đ

Mã SP: TK7