Sinh Tố Berrino ( Berrino Smoothie )

Sinh Tố Chanh Dây

85,000 đ

Mã SP: SM 4

Sinh Tố Đào

95,000 đ

Mã SP: SM 9

Sinh Tố Cam - Nha Đam

100,000 đ

Mã SP: SM 10

Sinh Tố Kiwi

100,000 đ

Mã SP: SM 11

Sinh Tố Việt Quất

120,000 đ

Mã SP: SM 2

Sinh Tố Xoài Dứa

90,000 đ

Mã SP: SM 3

sinh Tố Phúc Bồn Tử

100,000 đ

Mã SP: SM 5

Sinh Tố Dâu

85,000 đ

Mã SP: SM 6

Sinh Tố Vải

95,000 đ

Mã SP: SM 7

Sinh Tố Nho Đen

110,000 đ

Mã SP: SM 8